Loading...
Bolagsjuristerna2018-03-21T15:37:54+01:00

VÄLKOMMEN TILL BOLAGSJURISTERNA I MÄLARDALEN AB

Vi arbetar i hela Mälardalen och lämnar rådgivning inom hela det affärsjuridiska området.

Vi sysslar med frågor om finansiering och beskattning. Vi företräder personer och företag vid tvistelösning och processer.

Vi arbetar med fastighetsrättsliga frågor och åtar oss en del familjerättsliga uppdrag som upprättande av testamente, äktenskapsförord, arvskiften mm.