Tjänster2018-03-21T17:04:42+01:00

TJÄNSTER

All rådgivning relaterad till:

• Bolagsbildning

• Nystartande av enskild firma, handelsbolag, aktiebolag

• Skatter och avgiftsfrågor vid bedrivande av näringsverksamhet

• Avtalsskrivning, granskning av avtal

• Finansiering av förvärv av fastighet eller företag

• Stöd och medling vid tvister

• Ombud vid tvister i domstol

• Krav, utsökning – och övriga obeståndsfrågor

• Familjerättsliga avtal, testamenten, äktenskapsförord

• Generationsskiftesplanering

• Fastighetsrättsliga avtal vid förvärv/överlåtelse, hyra, arrende

• Förvaltning och avveckling

Vi anordnar kurser och seminarier som behandlar något eller några av angivna områden helt utifrån kundföretags önskemål.